Akustik Norinom

Akustik nörinom denge sinirinden köken alan selim bir tümördür. Tümör oldukça yavaş olarak büyür ve çevre dokulara bası yapar. Hastalarda tek taraflı kulak çınlaması ve işitme kaybı şikayetleri daha ön plandadır. Şiddetli baş dönmeleri çok enderdir. Baş dönmesinden ziyade dengesizlik daha ön plandadır. Yüz felci görülebilir.  Tanı genellikle MR ile kitlenin tespiti sonucunda konulur.

Tedavi hastanın yaşı ve tümörün büyüme hızı göz önüne alınarak planlanır. İleri yaşta tespit edilen küçük tümörlerde sadece klinik izlem yapılırken daha büyük tümörlerde cerrahi tedavi gündeme gelir.

Akustik nörinomu olan bir hastanın MR görüntüsü