Akut Otit Media

Akut Otitis Media (Akut Orta Kulak İltihaplanması)

Genellikle mikropların genizden östaki borusu yoluyla orta kulağa ulaşması sonucunda görülen ve birkaç gün içerisinde ortaya çıkan orta kulak iltihaplarıdır. İltihaba neden olan mikroplar genellikle bakteriler olmasına rağmen virüsler de orta kulak iltihabı yaparlar.

Bulgu ve belirtiler nelerdir? 

Orta kulak iltihabının en sık belirtisi kulakta şiddetli ağrıdır. Bunun yanı sıra bilhassa küçük çocuklarda mide bulantısı ve kusma görülebilir. Ateş olabilir. Hastalığın ilerlediği durumlarda (bazen bu seyir çok hızlı olabilir) iltihap kulak zarını delerek kulak akıntısı şeklinde görülebilir. Orta kulaktaki biriken iltihaba bağlı olarak hastada hafif-orta derecede  işitme kaybı ortaya çıkar. Eğer bu işitme kaybı hiç duyamama şeklinde ise hastalık artık komplikasyon dönemine girmiş demektir ve tedavisi aciliyet arz eder.

Tanı nasıl konulur? 

Tanı KBB hekiminin hastayı muayene etmesinin ardından, hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmesi ile konulur. Hekim hastanın kulağını otoskop adı verilen bir cihazla muayene eder. Muayenede tipik olarak kulak zarında kızarıklık ve damarlanmasında artma vardır. Orta kulakta toplanan iltihap nedeniyle zar dışarı doğru bombeleşmiştir. Zarda delinme olabilir ve bu delikten dışarı iltihap akışı izlenebilir. Tanı için muayene genellikle yeterlidir. Ancak ayırıcı tanının tam yapılabilmesi için gerektiğinde  işitme ve orta kulak basınç testleri, mikroskop ile muayene, radyolojik görüntüleme (direkt grafi, Bilgisayarlı tomografi, MR), kulak akıntısından kültür alınması gibi ilave işlemler gerekebilir.

İlk görüntüde (sol) normal olan bir kulak muayenesi görülürken, ikinci (sağ) görüntüde otrakulak iltihaplanması görülmektedir…

Neden çocuklarda daha sıktır?

Çocuklarda östaki tüpü erişkinlere göre daha kısadır ve eğimi daha azdır. Bu nedenle genizden mikropların orta kulağa ulaşması daha kolaydır.Geniz eti çocukluk çağında sık görülür. Geniz eti, büyüklüğüne bağlı olarak östaki ağzını tıkayabildiği gibi aynı zamanda mikroplar için bir rezervuar, bir kaynak teşkil eder. Bu nedenle geniz eti bulunması da orta kulak iltihaplanması ve orta kulakta sıvı birikmesi için risk faktörüdür.Çocukların bağışıklık sistemi erişkinlere göre daha zayıftır. 

İltihabın oluşmasında rol oynayan diğer faktörler nelerdir?

·  Çocukta yarık damak gibi anatomik problemlerin varlığı
·  Çocukta alerji varlığı
·  Çocukta geniz eti bulunması
·  Evde sigara içilmesi
·  Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun zaman geçirilmesi (kreş, okul, kalabalık aile gibi)
·  Anne sütü verilmemesi ya da erken kesilmesi

Tüm bu faktörler hastalığın oluşmasına yardımcı olmaktadır. 

Tedavi nasıl yapılır?

Tedavinin temelini yakın takip ve ilaç tedavisi oluşturur. İlaç tedavisinde hastanın ağrısını azaltmak için ağrı kesici ve iltihaba yönelik antibiyotik başlanır. Altta yatan alerji varsa buna yönelik tedavinin de başlanması gerekir. Hekim hastanın klinik tablosuna göre burun damlası kullanmayı da tercih edebilir. Hekim hastayı çok yakın takip edebilecekse bazen başlangıçta antibiyotik vermeyebilir ve hastalığın gidişine göre tedavisini düzenleyebilir.Genellikle ilaç tedavisi ile hastalık düzelir. Ancak ender olarak da olsa hastalık ilaç tedavisine yanıt vermeyebilir ve komplikasyonlar gelişebilir. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra ameliyat gündeme gelebilir. 

Sık tekrarlayan kulak iltihabı nedir? 

Son 6-12 ay içerisinde 3 den fazla orta kulak iltihabı geçirilmesidir. Böyle bir durumda hastalığın tekrarlanmasının önlenmesi için bazı önlemler alınması gerekir. Öncelikle evde sigara içimi yasaklanmalıdır. Çocuk kreşe gidiyorsa, mümkün olabilecekse kreşden alınmalıdır. Hastada bağışıklık sistemi hastalıkları irdelenmeli ve varsa tedavi  edilmelidir. 

·  Hekim kontrolünde uzun dönem antibiyotik kullanımı hastalığın tekrarlamasını önleyebilir.
·  Doktorunuzun önereceği bazı aşılar hastalığın tekrarlama oranını azaltabilir.
·  Geniz eti varlığında geniz etinin alınması gerekebilir.
·  Kulak zarının çizilerek (miringotomi) ventilasyon tüpü takılması hastalığın tekrarlama oranını azaltabilir. 


Orta kulak iltihabı ciddi bir durum mudur? 

Tedavi edilmezse ne olur?

Evet orta kulak iltihabı ciddi bir durumdur ve tedavi edilmelidir. İltihap varlığında şiddetli bir kulak ağrısına neden olur ve işitme azalır. Bu durum çocukların okul performansını, erişkinlerinse iş performansını ciddi oranda etkiler. Küçük çocuklar ve bebeklerde ise bunlara ilave olarak iştahsızlık, mide bulantısı ve kusmalara neden olur. Bu da çocuğun beslenmesinde ciddi problem yaratır. Hastalık tedavi edilmese bile büyük oranlarda bir hafta içerisinde kendiliğinden iyileşecektir. Ancak kendiliğinden iyileşmeyen gurupta çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bunlar nelerdir? Kulaktaki iltihap sebat eder, kulak zarında delinmeye neden olur ve kronikleşir. Bu durumda ciddi işitme kayıpları ortaya çıkar.

Hastalığın seyri sırasında iltihap çevre dokulara yayılarak menenjit, beyin absesi, iç kulak hasarı, işitmenin kaybı, yüz felci gelişimine neden olabilir.

Bu nedenle orta kulak iltihaplanması dikkate alınmalı ve hekim tarafından yakın takip edilip uygun tedavisi uygulanmalıdır.