Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

Baş dönmesi genellikle hastanın yatakta sağdan sola, soldan sağa dönmesi sırasında ya da başın ani olarak sağa ya da sola dönmesi sırasında ortaya çıkar ve genellikle bir-iki dakika sürer. Hastalığın oluşmasındaki sebep denge organındaki otolit adı verilen küçük partiküllerin yer değiştirmiş olmasıdır. Dix-Hallpike testi denilen ve başın özel bir pozisyona getirilmesinde baş dönmesinin ortaya çıkması ve bu sırada gözlerde nistagmus adı verilen hızlı ve ritmik hareletlerin gözlenmesi ile konulur. Tedavide yer değiştirmiş olan otolitlerin tekrar orjinal pozisyonlarına dönmesi için uygulanan çeşitli manevralar tanımlanmıştır. Bunların içerisinde en sık kullanılanı Epley manevrasıdır. Hastalığın sık tekraralaması ve otolit repozisyon manevraları ile düzelmemesi durumunda cerrahi tedavi gündeme gelebilir.

bppv

BPPV hastalarına uygulanan manevra tekniğinin şeması…