BİŞEKTOMİ

Bişektomi; yanak yağı aldırma veya halk arasında bilinen ismi ile yanak inceltme ameliyatı, bukkal yağ dokusunun estetik cerrahi ile uzaklaştırılması sonucunda yanak ve çevresine şekil verme işlemidir. Yanak ve yanak çevresine kalıcı olarak şekil verme işlemlerine bişektomi adı verilir.