Denge Ünitesi

Elektrovideonistagmografi

Göz hareketlerini elektronik ortamda kaydederek beyin sapı, beyincik ve kulak sisteminin bozuklukları hakkında bilgi verir.

Hava kalorik test

İç kulak işlevlerini daha iyi değerlendirebilmek için iç kulağı uyarmak gerekir. Kulağa su sıkılarak yapılan testler kulak zarı delik olduğunda istenmeyen yan etkilere yol açtığından aynı testin hava ile yapılan modeli geliştirilmiştir. Hastanın daha az rahatsızlık duyması testin daha pratik yapılmasını mümkün kılmıştır.

Posturografi

Baş dönmesi nedeninin anlaşılamadığı durumlarda tüm vücut sisteminin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Son zamanlarda uzay çalışmaları esnasında geliştirilen posturografi ile tüm vücut denge sisteminin koordineli olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda hastaların rehabilitasyonu da bu şekilde mümkün olabilmektedir.