Endoskopi Ünitesi

Cerrahi Navigasyon

Dünyadaki henüz gelişmekte olan en yeni teknolojilerden birisidir. Bazı ameliyatlarda ameliyat esnasında cerrahın nerede olduğunu bilmesi komplikasyonları önlemede oldukça yardımcı olur. Bu konuda son zamanlarda geliştirilmiş en yeni teknoloji navigasyon sistemidir. Bu sistemde cerrah üç düzlemde ve endoskopik olarak devamlı bulunduğu yeri görür ve ameliyat esnasında yanlış bölgelere girmekten korunmada önemli destek sağlamış olur.

Balon Sinoplasti

Daralmış sinüs yollarının açılması sinüzitin tedavisinde yardımcı olur. Bu amaçla son zamanlarda balon tekniği kullanıma girmiştir. Navigasyon ile sinüs yollarına girilerek daralmış sinüs yolları balon ile genişletilir. Her hastada kullanılamaz, ancak uygun hastalarda yarar sağlar.