İŞLEMLER

Kulak, Burun, Boğaz, Ses ve İşitme ile ilgili İşlemler
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi
BERA
ENG
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Kalorik test (ENG kayıtlı)
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Mikroskopik kulak muayenesi
Odiometri + timpanometri
Odyolojik tetkik komple
Otoakustik emisyon
Rinomanometri
Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma
Saf ses odyometrisi
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
Vestibüler rehabilitasyon