KULAK BURUN BOĞAZ

 • Kulak Burun Boğaz
  KENT KBB Kulak Burun Boğaz konusunda en yeni teknoloji ile donanımlı 7 katlı en son teknolojileri içeren bir merkezdir. Muayene odalarında rutin muayene yöntemleri yanında endoskopik ve fiber optik inceleme, rigid laringoskopi olanakları mevcut olup tüm inceleme ve tetkikler yapılabilmektedir.
 • Üniteler
 • Bilgisayarlı Tomografi (Düşük Radyasyon)
 • İşitme Ünitesi
 • İşitme testleri ile işitme seviyesi değerlendirilir. Timpanometri ile orta kulak basıncı, kemikçiklerin çalışması ve orta kulak refleksleri incelenir. Ayrıca yüksek frekans odyometresi, çınlama frekansının tespiti ile kulak çınlaması değerlendirilir. İşitme kayıplı hastalarda işitme cihazı uygulaması yapılır.
 • Denge Ünitesi
 • Baş dönmesi günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Baş dönmesine neden olan birçok hastalık olduğundan baş dönmesinin detaylı değerlendirilmesi, tanının konulması ve rehabilitasyonu önemli rol oynar. Günümüzde değerlendirme metotları çok gelişmiştir.
 • Elektrovideonistagmografi
 • Endoskopi Ünitesi
 • Kulak Çınlaması Ünitesi
 • Çınlama bugün için en zor tedavi edilebilen sorunlardan birisidir. Bu nedenle çınlama tedavi programları konusunda dünyada denenen her türlü teknoloji merkezimize kazandırılmaya çalışılmıştır.
 • Burun Ünitesi
 • Alerji Ünitesi
 • Fototerapi
 • Ses Ünitesi
 • Laringostroboskopi
 • Horlama ve Uyku Ünitesi
 • Rhinolight