Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak Çınlaması – Uğultusu

S: Kulak çınlaması-uğultusu nedir?

C: Tıpta tinnitus olarak bilinen çınlama-uğultu, ortamda herhangi bir ses olmamasına rağmen kişinin kulağında ses algılamasıdır. Bu ses kişi tarafından sinek vızıltısı, motor gürültüsü, su sesi, rüzgar sesi, düdük sesi gibi farklı sesler olarak algılanabilir. Tinnitus başkaları tarafından da duyulabiliyorsa objektif tinnitus adını alır. Bu tarz tinnituslar genellikle kulak çevresindeki damarsal ve kas dokularından kaynaklanır. Subjektif tinnitus ise sadece hasta tarafından duyulur ve tinnitusların büyük bölümü bu guruptadır. Bu nedenle burada bahsedeceğimiz tinnitus subjektif tinnitustur.

S: Tinnitusun sebepleri nelerdir?

C: Kulak çınlaması gerçek bir hastalık olmaktan ziyade fonksiyonel bir bozukluktur. İşitme yollarındaki bazı değişiklikler tinnitusu başlatsa da genellikle zaman içerisinde merkezi sinir sisteminde meydana gelen fonksiyonel değişiklikler tinnitusun devamlılık sağlamasına neden olur. 

S: Ne sıklıkta görülür?

C: Erişkinlerde tinnitus görülme sıklığı %30’lara ulaşmaktadır. Tinnitusu olan her 15 hastadan birisi tedavi ihtiyacı duymakta ve bunların bir kısmında tinnitus hastalar için dayanılmaz olarak ifade edilmektedir.

S: Tinnitusa sebep olabilen ve tespit ediebilen sebepler nelerdir?

C: Tinnitusun gerçek sebebi çoğunlukla bulunamamakla beraber kulak kiri, ani işitme kaybı, Meniere hastalığı(iç kulakta basınç artışı), gürültüye bağlı işitme kayıpları, yaşlılığa bağlı işitme kayıpları, kalıtsal iç kulak hastalıkları, kafa travmaları, işitme siniri tümörleri, kulağa zararlı ilaç kullanımları( bazı antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, aspirin, kinin, diüretikler), otoskleroz(orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesi),  kardiyovasküler hastalıklar, santral sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar tinnitusun tespit edilebilen sebepleri olarak sayılabilir.

S: Sebep araştırılırken hangi muayeneler ve tetkikler yapılır?

C: Hastanın geçmişi önemlidir(geçmişte yüksek sese maruz kalma, işitme kayıpları, geçirilmiş hastalıklar ve kulak ameliyatları vs.). Bunun yanında KBB muayenesi, işitme testleri ve tinnitus ölçümü yapılır. Laboratuvar testleri ve bu bilgiler ışığında doktorunuz gerekli görürse kulak MR, kulak bilgisayarlı tomografisi, beyin MR gibi görüntüleme tetkikleri isteyebilir.

S:Tedavide neler yapılmaktadır?

C: Hastada tinnitusa neden olabilecek bir hastalık tespit edilirse öncelikle bu hastalığa yönelik tedavi planlanır. Ama genellikle tinitusa neden olabilecek bir hastalık bulunamaz. Bu durumda standart bir tedavi mevcut değildir. Ancak çok farklı tedavi modaliteleri mevcuttur:

1. İlaçlar: betahistin hidroklorür, ginkgo biloba ekstreleri ve trimetazidine hidroklorür tüm dünyada en çok kullanılan ilaçlardır. Bunların yanı sıra vitaminler, çinko ve bakır gibi eser elementler de sıklıkla kullanılan ilaçlar arasındadır. Tinnitus bir çok hastada anksiyete ve depresyona neden olabildiğinden bu durumlarda anksiyolitik ve antidepresan ajanlar da kullanılır. Tüm bu ilaçlarla hastalarda belli oranlarda fayda sağlanır. Ancak tinnitusu tamamen tedavi eden bir ilaç mevcut değildir.

2. Maskeleme tedavisi: günümüzde tinnitus tedavisinde önemli yer tutar. Hastada işitme kaybı yoksa tinnitus masker denen cihazlar kulanılır. İşitme kaybı ile birlikte olduğunda işitme cihazları hem ses amplifikasyonu hem de tinnitus maskelemesi amacıyla kullanılır. Bunların yanısıra kasetçalar, CD çalar, ipod gibi cihazlarla da maskeleme yapılabilir.

3. Elektriksel uyarı: kulak çevresine yerleştirilen transdermal elektrodlarla yapılır. Hastaların bir kısmında başarılı sonuçlar verir.

4. Elektromanyetik stimülasyon: son yıllarda tinnitusta sıkça uygulanmaya başlanmıştır. Hastaların bir kısmında başarılı sonuçlar verir.

5. Lazer: son yıllarda düşük doz lazer ve ginkgo biloba eksterelerinin birlikte kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edilen hastalar mevcuttur.

6. Retraining terapi: tinnitus olgusuna beynin adaptasyonu ve bu sayede tinnitus şiddetinin azaltılması ve tinnitusun neden olduğu psikosomatik problemleri düzeltmeye yönelik bir tedavi modalitesidir.

Kliniğimizde tinnitus ünitemiz bulunmakta ve yukarıda bahsedilen en son teknoloji araçlarla tinnitus hastalarına hizmet verilmektedir. Tinnitus tedavi programı kliniğimizde toplam günde yaklaşık 1,5 saat olmak üzere toplam 6 gün ilaç desteği altında  uygulanmaktadır.