TIBBİ DONANIM

Ameliyat Mikroskopu

Ameliyat mikroskobu, kulak ve ses telleri cerrahisinde devrim yaratmıştır. Günümüzde birçok optik üstünlüğü olan ve keskin görüş sağlayan binoküler mikroskoplar vardır; merkezimizdeki Zeiss mikroskobu da bunların en çok bilinip tercih edilenlerindendir. Kulak cerrahisinde 200- 250 mm, ses telleri cerrahisinde ise 350- 400 mm odak uzaklıkları olan objektif mercekleri kullanılır. Genellikle 6x büyütme ile çalışılırsa da bazen 40x büyütmeye kadar çıkılabilir.


Balonla Sinoplasti

Balon Sinoplasti, Daralmış sinüs yollarının açılması sinüzitin tedavisinde yardımcı olur. Bu amaçla son zamanlarda balon tekniği kullanıma girmiştir. Navigasyon ile sinüs yollarına girilerek daralmış sinüs yolları balon ile genişletilir. Her hastada kullanılamaz, ancak uygun hastalarda yarar sağlar.

Endoskopi Ünitesi

Kent KBB’de, HD kalitesinde görüntü ve kayıt imkanı sağlayan son teknoloji endoskopi ünitesi kullanılmaktadır.


Mikro Debrider (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Konka arka uçlarının polipoid olduğu durumlarda topikal ve lokal anesteziyi takiben mikrodebrider (shaver) kullanılarak konka arka uçları traşlanmak suretiyle küçültülmüş olur. Bu işlem günümüzde konka arka uçlarının ans ile alınması yöntemine alternatif oluşturmaktadır. Ameliyat sırasında istenildiği kadar dokunun alınabilmesi ile ameliyat sonrası dönemde kanama olmaması ve çabuk iyileşme, bu yöntemin avantajlarıdır.


Navigasyon (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Cerrahi Navigasyon

Dünyadaki henüz gelişmekte olan en yeni teknolojilerden birisidir. Bazı ameliyatlarda ameliyat esnasında cerrahın nerede olduğunu bilmesi komplikasyonları önlemede oldukça yardımcı olur. Bu konuda son zamanlarda geliştirilmiş en yeni teknoloji navigasyon sistemidir. Bı sistemde cerrah üç düzlemde ve endoskopik olarak devamlı bulunduğu yeri görür ve ameliyat esnasında yanlış bölgelere girmekten korunmada önemli destek sağlamış olur.

Sinüzit ameliyatlarında kullanılan endoskopik cerrahi yöntemlerin (ESC) yaygınlaşması ile sinüzit tedavisinde bir çığır açılmıştır. Teknik geliştikçe bu teknikle ilgili daha neler yapılabilir konusu da gündeme gelmiştir. Sinüs cerrahisi çok büyük dikkat gerektiren bir işlemdir. Sinüslerin beyine ve göze yakın olması ve burun içinin çok dar olması bu cerrahinin zorluğunu daha da artırmaktadır. Hal böyle olunca cerrahide olabilecek komplikasyonların (istenmeyen kötü olaylar) azaltılabilmesi için ESC ile beraber cerrahi navigasyon (bilgisayar destekli cerrahi) uygulamalarını gündeme getirmiştir.

Cerrahi navigasyon ile endoskopik sinüs ameliyatları sırasında kullanılan cerrahi aletlerin sinüs anatomisi içindeki yerleri özel bir cihaz ve yazılım yardımı ile gerçek zamanlı olarak ve 1mm den daha az yanılma payı ile üç boyutu temsil eden üç planda takip edilebilmektedir.

Cerrahi navigasyon uygulamasında ameliyat sırasında, ameliyat öncesinde elde edilen CT görüntüleri ile ameliyat bölgesi anatomisi arasında bağlantı kurulur. Böylece cerrahi aletler yardımıyla kritik yapı ve organların yeri kolayca ve çok az yanılma payı ile tespit edilir. Ancak bu demek değildir ki her şey bu sistemle yürütülmekte cerraha gerek kalmamaktadır. Burada son kararı veren gene cerrahtır. Bu sistem sadece cerraha yardımcıdır. Ortamda bulunan manyetik özellikli cihazlar ya da protezler sistemi etkileyebilmektedir.

Cerrahi Navigasyonda en kritik nokta “doğruluk” yani monitörde görülen nokta ile sinüs anatomisi içinde bulunulan gerçek noktanın birbiri ile örtüşme derecesidir. Görüntüleme (tomografi tekniği) hatası, üç boyutlu yapılandırma hatası ve hastanın hareket etmesine bağlı hatalar doğruluğu etkileyebilmektedir.
Cerrahi navigasyon, özellikle doğumsal anomali durumlarında, daha önce geçirilmiş ameliyat ya da darbelere bağlı olarak anatominin bozulmuş olduğu hastalarda, alın sinüsü, arka etmoid ve sfenoid sinüs hastalıklarında, yaygın polipli hastalarda, kafa tabanı girişimlerinde, tümör ameliyatlarında, göz çukurunu ilgilendiren ameliyatlarda ve beyin omurilik sıvısı kaçaklarının onarılmasında ameliyatın başarısı ve komplikasyon riskinin azaltılmasında oldukça faydalı olmaktadır.

navigasyon
Plazma Bıçağı

Plazma bıçağı bademcik ameliyatları, uyku apnesi için yapılan ameliyatlarda kullanılan yeni teknolojilerden biridir.Lazerden daha az enerji kullanarak dokuları eksize eder. Daha az ağrı, daha az kanama yaptığı ve dokuya daha az zarar verdiği belirtilmektedir.

Radyofrekans

Radyofrekans radyofrekans dalgalarının ısıtma özelliğinden faydalanılarak bir bölgedeki doku hacminin azaltılmasıdır. Somnoplasti olarak da bilinmektedir. Düşük güçte, alçak voltajda ve ortalama 75-85 derecede kullanılan radyofrekans yumuşak damak ve küçük dile bağlı horlamalarda, burun içinde tıkanıklık oluşturan konka büyümelerinde, dil kökü hipertrofilerinde ve kronik tonsil büyümelerinde kullanılabilmektedir. Hızlı, basit ve etkili bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Konka hipertrofilerinde başarı oranı %85 olarak verilmektedir. Sekiz hafta ara ile 3 seans gerekebilmektedir.


Sialoendoskopi nedir? Ne işe yarar?

İnsanda 3 çift büyük tükrük bezi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi yanakta her iki kulak önünde, ikisi ise sağlı sollu çene altında ve daha küçük olan ikisi de dil altında bulunmaktadır. Tükrük bezi hastalıklarından en sık görülenlerinden birisi tükrük bezi kanallarında veya bezin kendisinde taş oluşması anlamına gelen ‘sialolitiazis’ dir. Bu durum en sık çene altı ve kulak önünde bulunan tükrük bezlerinde oluşmaktadır.
Sialolitiazis oluşumuna neden olan sebep tam olarak bilinmemesine rağmen sigara içilmesi, ağız hijyeni bozukluğu, dengesiz beslenme, vücudun susuz kalması ve tükrük salgısını azaltan bazı ilaçların kullanılması(antihistaminikler, antidepresanlar vs.) gibi faktörler bu duruma zemin hazırlamaktadır. Tükrük bezinde taş oluşunca tükrüğün ağız içine boşaltılmasını sağlayan kanallarda tıkanıklığa neden olarak bazı belirti ve bulgulara yol açar. Tükrük bezinde taş oluştuğunu gösteren bulgular hemen yemek öncesinde ve yemek boyunca etkilenen tükrük bezinde (kulak önünde veya çene altında) meydana gelen ağrılı şişmelerdir. Şişlik olunca birkaç saat devam eder ve iner ancak bir sonraki yemekte yine aynı durum gözlenir. Aynı klinik tabloya mukus tıkacı, polip, tükrük kanalı darlığı gibi durumlar da yol açabileceği için sialolitiazis bu durumlardan ayırt edilmeli ve kesin tanısı konulmalıdır.
Sialolitiazis tanısı koyarken klasik yöntemler olarak tükrük bezi kanallarının ilaçlı filmi olan sialografi, düz grafiler, ultrason kullanılmaktadır ancak tüm bu yöntemlerin kendine göre dezavantajları bulunmaktadır. Sialografi ve düz grafiler yüksek dozda radyasyon gerektirirler ve çoğu zaman kesin olarak teşhis koyduramazlar. Sialografi tetkiki ile tükrük bezi kanalındaki darlığın seviyesi tespit edilebilir ancak darlığa neden olan etkenin taş olup olmadığı kesin olarak söylenemeyebilir. Düz grafilerde ise tükrük bezi taşlarının ancak %60’ı görülebilir. Ultrasonda ise 2 mm’den küçük çaplı tükrük bezi taşları görülememekte ve tanı konulamamaktadır. Yine günümüzde sıkça kullanılan bilgisayarlı tomografi ise hastayı yüksek doz radyasyona maruz bırakmaktadır. Yine yeni yöntemlerden biri olan MR sialografi ise pahalı bir yöntemdir ve yine kesin tanı koyduramayabilir. Tüm bu sayılan yöntemler sadece tanı koymaya yarayan yöntemlerdir ve tedavi edici değillerdir.
Sialoendoskopi, tükrük bezi kanallarının çok ince ve özel endoskoplar ile direk görüş altında incelenmesini sağlayan ve tükrük akışını engelleyen nedenin kesin olarak ne olduğunu ortaya koyan ve son zamanlarda popüler olan bir yöntemdir. Bu yöntem ağrısızdır ve anestezi gerektirmemektedir. Usta ellerde yapıldığında sialolitiazis tanısını kesine yakın olarak koydurur ve tanısal başarı oranı %100’e yakındır. Yöntem yurtdışındaki bazı kliniklerde rutin uygulamaya girmiştir ve tükrük kanalı taşı olduğu düşünülen vakalarda teşhis ve tedavi amaçlı rutin olarak kullanılmaktadır.
Tükrük bezi taşının tedavisinde taş kanalın ağız boşluğuna açılma yerine yakınsa ilgili bölgeye kesi yapılarak taş çıkarılabilir. Ancak daha derin yerleşimli taşlarda ise ilgili tükrük bezinin alınmasına kadar varabilen çok daha ciddi, riskli ve genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler gerekebilir. Sialoendoskopi yöntemi ile tanı koyulabildiği gibi mevcut taş çıkarılarak veya varsa darlığa yol açan olan başka bir neden varsa müdahale edilerek en az girişimsel bir yöntemle tedavi uygulanabilmektedir.Sonuç olarak sialoendoskopi basit, ağrısız ve hastayı radyasyona maruz bırakmayan, tükrük bezi taşlarının ve tükrük kanalı darlıklarının teşhis ve tedavisinde emniyetle kullanılabilen en az girişimsel yeni ve zararsız bir yöntemdir ve konuya hakim uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Düşük Radyasyonlu BT

Lazer Epilasyonu

Medikal estetik cerrahi olmayan çeşitli tedaviler ile hedeflenen estetik görünüme kavuşturma yöntemidir.

epilasyon
Çınlama Rehabilitasyon Ekipmanı

HD Görüntüleme ve Kamera