Vestibüler Nörinit

Denge sinirinin viral enfeksiyonu sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ani başlayan çok şiddetli baş dönmesi ile karakterizedir. Baş dönmesi hasta başını oynatamayacak ve yürüyemeyecek derecede şiddetlidir. Beraberinde bulantı ve kusma mevcuttur. Baş dönmesi günlerce devam edebilir. Genellikle birkaç günden sonra baş dönmesinin şiddeti azalır, ancak dengesizlik bir süre daha devam eder. Yaşlılarda iyileşme 4-5 haftayı bulabilir. Vestibüler nörit sonrasında hastada pozisyonel vertigo görülebilir.

Tedavi

Baş dönmesinin şiddetli olduğu dönemde genellikle hastanın yatırılarak tedavi edilmesi uygundur. Hastalarda sıklıkla kusma olaya eşlik ettiğinden ağızdan alınan ilaçların etkinliği yetersiz kalacaktır. Bu yüzden ilk günlerde ilaç tedavisinin kas içine enjeksiyon ve/veya damar yolu ile verilmesi daha uygundur.

Baş dönmesinin şiddetli olduğu dönemde tedavinin amacı baş dönmesini ortadan kaldırmak, bulantı ve kusmayı önlemektir. Bunun için sıklıkla kullanılan ilaçlar antihistaminikler, antiemetikler ve benzodiazepinlerdir. İlaç tedavisi ile 2-3 gün içerisinde hastada oldukça rahatlama meydana gelir. Baş dönmesi geçince ilaçların bir an önce kesilerek denge egzersizlerine başlanması gerekir. Denge egzersizleri kompanzasyonun gelişimi için çok önemlidir.